Isikuandmete töötlemine Kallalilledes

Isikuandmed on mistahes andmed, mis võimaldavad isiku tuvastada. Isikuandmete töötlemine on mistahes isikuandmetega tehtav toiming. Järgnevalt on esitatud teave isikuandmete töötlemise põhimõtete kohta Kallalilledes ja Kallalillede veebilehel ning isiku õiguste kohta enda andmetega tutvumisel.

NB! Alljärgnev teave ei hõlma:

 • juriidiliste isikute ja asutuste andmete töötlemist ning füüsilise isiku andmete töötlemist, kui andmeid töödeldakse seoses tema ametikohustusega;
 • isikuandmete töötlemist veebilehtedel, millele KallaLillede veebilehel viidatakse, kuid mida me ei halda (välislingid).

Teenustega seonduvalt töötleme isikuandmeid järgmiselt:

 • sõlmitud lepingutes, osutatavates teenustes, esitatud tellimustes sisalduv teave ja seotud kirjavahetus (lepingus nõutud kontaktandmed, makseandmed, isiku nimi jne);
 • maksekohustuste täitmise andmed (arved, maksete laekumised, võlgnevused jms);

Need andmed on meile vajalikud selleks, et omaksime ülevaadet meievahelisest lepingulisest suhtest ning saaksime sõlmitud lepinguid, osutatud teenuseid ja esitatud tellimusi nõuetekohaselt täita, aga samuti selleks, et kajastada isikuandmeid korrektselt raamatupidamises (raamatupidamise- ja maksuseadustest tulenev kohustus) ning teenuste osutamiseks vajaliku info vahetamiseks ning lahendada võimalikke kaebusi ja õigusvaidlusi.

Igaühel on õigus enda kohta kogutud isikuandmetega tutvuda ja nõuda ebaõigete andmete parandamist.

Isikuandmetega tutvumise taotlusest keeldutakse, kui see võib:

 • kahjustada teise isiku õigusi ja vabadusi,
 • kahjustada riiklikku julgeolekut;
 • takistada või kahjustada süüteo tõkestamist, avastamist, menetlemist või karistuste täideviimist.

Kallalillede veebilehe külastamine

Veebilehe külastamisel on külastaja kohta kogutavad ja säilitatavad andmed alljärgnevad:

 • kasutatava arvuti või arvutivõrgu internetiaadress (IP-aadress),
 • arvuti veebilehitseja, operatsioonisüsteemi tarkvaraversioon ja ekraani resolutsioon,
 • külastusaeg ja külastuse kestus (kellaaeg, kuupäev, aasta),
 • keele valik (eesti või vene ).

IP-aadresse ei seota isikut tuvastava teabega. Andmeid kogutakse selle kohta, millist veebilehe osa külastatakse ja kui kaua seal viibitakse. Kogutud andmeid kasutatakse külastusstatistika tegemiseks, et selle põhjal veebilehte arendada ja külastajale mugavamaks muuta.

Kallalillede veebileht kasutab püsi- ja seansiküpsiseid selleks, et pakkuda paremat kasutajakogemust ja saada veebilehe arendamiseks täiendavat infot. Küpsised võivad olla loodud ka erinevate väliste teenusepakkujate poolt, kelle abil täiustame oma veebilehte (näiteks Facebook või Google). Kasutajad loetakse küpsistega nõustunuks, kui veebilehitseja seadistustes on lubatud küpsised. Kui nendega ei nõustuta, siis võivad mõned veebilehe funktsioonid olla piiratud.

Veebipoodides isikuandmete töötlemine

 • Klient annab selge ja teadliku nõusoleku Kallalilledele enda isikuandmete töötlemiseks kui teeb ostu Kallalillede veebipoes (kallalilled.ee)
 • Tellimuse esitamisel Kliendi poolt sisestatud, teenuse osutajale teatavaks saanud, isikuandmed kantakse kliendiregistrisse ning kasutatakse müügiteenuse osutamiseks ja kauba pakkumiseks Kliendile.
 • Isikuandmete allikaks on kliendisuhte tekkimine veebipoodides tellimuse registreerimisel.
 • Registreeritavate isikuandmete koosseisu kuuluvad andmed Kliendi tellimuse kohta (nii tellija kui ka kauba saaja perekonnanimi, eesnimi, vajadusel tänav, maja, korteri number, asula või linn, telefoninumber, e-posti aadress, tarnimisviis, kasutatud makseviis, õnnitluskaardi sisu, veebipoodide Müügilepinguga nõustumine müügipakkumiste saatmisega elektronposti aadressil, vabatekstina sisestatud märkused jms esitatud info).
 • Isikuandmeid, mis on vajalikud kauba vahendamiseks Kliendile, võib edastada kolmandatele osapooltele (näiteks kulleriteenust ja lillede müüki osutavatele ettevõtetele).
 • Kliendil on õigus kontrollida teda ennast puudutavaid isikuandmeid, samuti neid muuta või kõrvaldada andmed registrist.
 • Klient annab Kaupmehele nõusoleku saata tellimuse esitamisel sisestatud elektronposti aadressile tellimuse kinnituse.
 • Klient annab Kaupmehele nõusoleku saata müügipakkumisi tellimuse esitamisel sisestatud elektronposti aadressil juhul, kui on märkinud ära vastava nõusoleku tellimuse esitamise lehel linnukesega vastavas aknas.
 • Kallalilled OÜ on isikuandmete vastutav töötleja. Pangalingiga maksmisel edastab Kallalilled OÜ maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskuse AS-ile.